Picture of the author
Picture of the author

?מה עושים כשהילדה או הילד עברו התעללות

אהבה של אב בכחה לרפאות טראומה

31 min

Class Summary:

?מה עושים כשהילדה או הילד עברו התעללות

Please leave your comment below!

 • א

  אודי -3 years ago

  אז כך, זה נראה שהשיעור השבוע היה מדויק וקולע אל השערה יותר. הרעיון היה ברור וחד, ובטוחני שדיבר להרבה מאוד אנשים. ניתן אף להתרשם מהתגובות הנלהבות ממש, שהתפרסמו על גבי הדף עצמו. וכפי שכ׳ יוכל לחזות בעיניו מישרים בלינק דלהלן: https://www.kikar.co.il/367990.html 
   
  (הרעיון כלשעצמו הוא נפלא ביותר. משהו שעסקתי בו בעצמי לא מעט. מודה שלא היה מושג מדברים אלו אצל האדה״ז, ועוד לא היה סיפק בידי לראות הדברים בפנים. ההקשר שבו אני עסקתי היה אמירת ׳כל נדרי׳ בפתחו של יום הכיפורים. האופן שבו ההשתחררות מכול אותם גדרים ונדרים, סייגים והנחות מקדימות ואכסיומטיות של האדם ביחס לעצמו, יכולותיו וכו׳, משמשת כנקודת מוצא ארכידמית לכניסה ליום הכיפורים ולמסע התשובה הפנימי כולו. כאשר בדייקא אמירת כל נדרי מתחוללת דווקא בחלל ׳החולין׳ כביכול של יום הכיפורים. אותו ׳תוספת יום הכיפורים׳ (דאורייתא, עפ״י הרמב״ם) שהאדם עוסק במה שנוגע אל עצמו שלא בהכרח במובן הקודש, אלא האישי והפרטי שלו. כי הלא זה עניינם של נדרים, מה שהאדם אוסר על עצמו את המותר לו. יש גם להתבונן במילה נדר האם היא קשורה לעניין התחימה וההגדרה המסוימת. ל׳ מדור, דיורין וכו׳. היינו מסגרת שהאדם מקבע את עצמו בתוכה. כך שהתרת הנדרים ממילא עניינה השתחררות מאותו ׳מדור׳ שהאדם מקבע ומקרקע עצמו). 

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • ש

  שלום -3 years ago

  שיעור עצום ומעצים

  אולי זה העומק שבעל ואב 'מייגז גייז' לנדר, ולא מיפר ע"י חרטה כחכם המיפר נדרים. כי באהבתו הנדר מתבטל מאיליו.

  תודה רבה וגוט שבת

  Reply to this comment.Flag this comment.

Rabbi YY Jacobson

 • July 16, 2020
 • |
 • 24 Tamuz 5780
 • |
 • 181 views
Please help us continue our work
Sign up to receive latest content by Rabbi YY

Join our WhatsApp Community

Join our WhatsApp Community

Ways to get content by Rabbi YY Jacobson
Connect now
Picture of the authorPicture of the author