Picture of the author
Picture of the author

Where Psychoanalysis Fails

It Is Only Through Behavior That You Can Stir the Unconscious to Create New Paradigms

1 hr 20 min

The Great Synagogue of Shklov (Belarus) Built in 1790, 17 years before this discourse was presented by the Alter Rebbe, Rabbi Schneur Zalman of Liadi, in Shklov, 1807.

Class Summary:

This class was presented on Thursday Parshas Bechukosai, 25 Iyar, 5779, May 30, 2019 at the Ohr Chaim Shul, Monsey, NY 

Please leave your comment below!

 • ע

  עזריאל -5 years ago

  מאמר מזמור שיר חנוכת שיעור יום ה' בחוקותי תשעט

  ב"ה. יום ה' פר' בחקתי תשע''ט – שיעור בלקוטי תורה מאת הרה''ג והחסיד מוה''ר ר' יוסף יצחק יעקבסהאן שליט'א

  תורגם ע''י עזריאל יהודה הכהן ענגעל

  מאמר מזמור שיר חנוכת הבית - פרשת וזאת הברכה צט – ד

  הקדמה וכו',

  אדם שלימותא דכולא, וקשור לכל הבריאה וזה המדבר, מתחתיו זה חי, בעלי חיים, יש להם גוף ונשמה, חושים ואינטלגנציה, החלק העליון של החי, יש כאלו שקוראים לקופים הבני דודים, וכמובן שיש בזה הרבה בעיות וכו'.

  הנקודה הוא שיש הרבה דברים דומים בין אדם לקוף ולכן קל לעשות את הטעויות.

  מתחתיו יש צומח, כל העצים פרחים פירות וירקות וכו', ויש אומרים היום שיש להם רגש ומודעות, ורואים שלעצים יש תהליך של חיים, כמו החי והמדבר, כמובן לא בצורה של חיים אלא בצורה אחרת.

  מתחתיו יש דומם, וידום אהרן, הכל שקט, וזה נראה שאין חיים, אך עם מקרוסקופ רואים את החיים ועוד איך, אך מבחוץ אבן יכול לשכב למשך אלפי שנים בשקט.

  כל אחד משרת את השני לגדול, הדומם משרת הצומח, כי ללא זה הוא לא יכול לצמוח. הצומח משרת את החי בלי זה הוא לא יכול לחיות, והחי משרת את המדבר, החל מעבודה, סוס, גמל השור וכו' ועד אכילה וכו'.

  כל דבר יכול להיות לתועלת או להרס, אנו צריכים להעלות הכל. וזה שרשרת האוכל הידוע, וזה מאוד חשוב יחד עם האיזון, וזה נפלאות הבורא.

  המשכן משקף את החלק העליון, למעלה היה חי, והמשך צומח, עצי שיטים, למטה היה עפר, כך שהיה התהליך של המדבר שבנה את המשקן, יריעות היה החי, הקירות צומח והרצפה היה העפר. העפר היה קדוש וזה היה משתמשים לעפר של הסוטה.

  השכינה מקיף הכל ומעלה הכל, בית המקדש היה בית ולא אוהל, וכאן הדומם היה התקרה, הקירות דומם, והרצפה דומם, דהיינו הכל היה למעלה.

  משכן שילה היה משהו אחר, ממוצע, כפי שדיברנו שני סוגים כתר, ולכן שילה היה ממוצע, אתה צריך אוביקטיבית, כמו תרפיסט, חייב להיות ממוצע ואוביקטיבי כשאנו מדברים על זוגיות. דהיינו להביא שני אנשים קרובים למרכז משני מקומות קיצוניים חייבים להיות ממוצע ואוביקטיבי.

  ממוצע אמיתי, זה מאוד עמוק, חייבים להפוך את שני הצדדים, ולכן זה לא קל להיות ממוצע, כמו כתר הוא ממוצע בין המאציל לנאצל, כך צריך את שני האלמנטים, עתיק ואריך, פנימיות וחיצוניות וכו' כנ''ל.

  שילה היה ממוצע, התקרה היה כמו המשכן והקירות היה אבן כמו בית המקדש, והוא היה הממוצע.

  בחור בא ושאל אותי, אחרי רבים להטות, הרי יש מליארדי אנשים שלא מאמינים אז למה לא ללכת אחרי הרבים, אלא הכוונה לבית משפט וכדו'.

  קיב ב זבחים בעניין משכן שילה, וזה היה במקום של יוסף, זה לא סתם שהמשכן היה בינתיים ולכן היו צריכים לעשות משהו לבינתיים ונייד, לעומת בית המקדש היה צריך להיות למשך מאות שנים.

  כמו כל דבר בעולם הפיזי, זה משקף במטא פיזי ורוחני, כורש שהכניס עץ בצורה גלוי, זה היה דבר נורא ואיום, כאן קודם שהחמיץ וכאן לאחר שהחמיץ וכו'.

  הרדוס בנה המון בתים, היה רשע מרושע ובנה דברים מדהימים, גם שיפץ את בית המקדש וכו'.

  זה איסור לאו להשתמש עצים בבית המקדש.

  מה או למה כל הנ''ל משקף ומייצג בחיים שלנו, וע''פ נסתר, יש דומם צומח חי ומדבר בתוכנו, ''את העולם נתן בליבה'' עולם קטן זה האדם, אבות דרבי נתן, כל מה שיש באדם יש בעולם וכן ההיפוך, וזה נכון באוסטרונומיה וכו', כפי שבעש''ט אמר כל דבר שרואים בעולם זה קשור אלי, כי אני מראה של כל העולם, וזה מחייב ויש בזה הרבה התחייבויות, כי יש בזה אחדות והשפעה עצומה, ויהי כנגן המנגן, תיאוריית הספרינג, חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם, אפי' קנגרו באוסטרוליה קשור אלי בצורה כזו או אחרת...

  ויש את החלק העליון של האדם, דהיינו מדבר, חי הוא החלק הפחות מזה, וההמשך צומח ודומם, דומם זה שקט וללא חיים, כמו אבנים ועפר, קהלת, הכל היה מן העפר, גם אדם מגיע מעפר, צומח מגיע הכל מהאדמה, אימא אדמה, כך למה בית המקדש היה הכל מעפר ואבן? עד כדי כך שאסור להשתמש עם עץ.

  על פני השטח זה נראה הכי נמוך, אבל באמת כל הגבוהה ביותר הוא למטה ביותר, בשורש הוא הכי גבוהה. ולכן הבית המקדש מייצג ריאליות ולכן האבן היה הכי גבוהה. הצומח בפנים האבן, כמו בית יפה זה בית חומה, הלבושים צומח, והמזון צומח או חי, זה הכי קרוב אלינו, והבית זה מקיף הרחוק אך הכי גבוהה.

  מה עושים עם כל זה? יש בזה רעיון נפלא, אסביר לפי מודל מסוים מקווה שזה יעבוד דהיינו יבינו את ההבנה הזה,

  יש וויכוח בפסיכולוגיה, מה הדרך הטובה לטפל באנשים עם התמודדויות , פסיכואנליזה או התנהגותי, ההבדלים כידוע.

  פסיכואנליזה, חייבם לבדוק את כל החמץ בכל הצינורות 100 מיליאד בתוך הגוף שלי, וכל אחד יש את מהלך שלו, כולם קשורים לכולם בא נטפל אחד אחד, עד חווה והנחש וכו', וזה תהליך מאוד מורכב וטוב כשלעצמו...וכו' וכו' כידוע.

  תהליך ההתנהגותית, לא נכנסים לכל המקומות העמוקים, כי עלולים להישאר שם תקוע, כי צריך להתמקד בדברים מעשים, ויש כל דבר יתרונות וחסרונות, כך שהיום צריך לשלב בין שני הדברים, וזה טיפול אפקטיבי השילוב. כידוע.

  יש נקודה שלישית, ע''פ בעל התניא, מה שנראה דומם, הוא נוגע בתת המודע, מה שלא נראה קשור אליך זה נוגע בתת המודע, שזה מקיף למקיף, וזה יוצא למקומות הכי נמוכים בחיים שזה לא נראה בכלל חי, כמו ביטול, שקט.

   אני עושה דברים כי אני מבין, או לא מבין, או מאמין, ואני נבנה על בסיס זה, אני מרגיש כחי מדבר צומח.

  אך יש הדברים שאני מרגיש כדומם, אני עושה משהו אך לא מרגיש כלום לא מרגיש שאני צומח מזה, אלא ההיפוך ונפשי כעפר לכל תהיה, אני שקט בתהליך, ובדרך כלל זה נורא קשה לבצע אותם.

  מצד אחד זה אכן הכי נמוך אך זה מטעה, בתהליך של גילוי, אתה צודק, אך בפנימיות זה בדיוק ההיפוך, בביטל הרצון ונעשה ונשמע למימוש עצמי לאמת כהרבה יותר גבוהה שם טמון האמת האולטימטיבי שלי.

  לפי שיטת ההתנהגותית, נראה שאין חיים, רק חיצוניים, זה יש כוח לעשות טריגער של העצם, שזה הרבה יותר עמוק מכל, כי א''א להגיע דרך אנליזה, אנליזה תגיע לכל מיני מקומות שניתן לעשות אנליזה אפי' למשך 50 שנה, ודווקא ההתנהגות גורם להגיע לדברים שהם בלתי ניתנת להסביר ולא מודעים בכלל....

  למרות שאני מרגיש שאין בזה כלום וזה ריק, אך בפנימיות זה מייצר דברים חדשים ומגיע למקיף הרחוק שא''א להסביר את זה, וניתן להגיע לזה רק על ידי מעשים. זה לא שקר, אבל כמובן כל דבר ניתן להשתמש לטובה או לרעה.

  אינו מדברים על חיקוי וכדו', כמובן, לכן מתחילים עם משכן ולחמ''כ אנו עוברים לבית המקדש. (מזכיר לי את המאמר שהמציאות הכנה לביטול, יוסף הצדיק וכו') דומם זה הכי נמוך במשכן, אבל השורש שלו הוא הכי גבוהה, שנותן לך לשחרר אותך מכל מצב ומצב, כי האני יעצור אותי מכל דבר, הדומם ישחרר אותי מכל הגדרה וגבול, ולכן אין לו ביטוי כי למעלה מכל ביטוי שזה פנימיות הכתר, עתיק ולמעלה מהאצילות, מלכות, דומם, וזה היה החילוק בין יוסף ליהודה, יוסף היה הכנה ליהודה, קודם יוסף היה צריך להיות מלך, ורק לאחמ''כ יהודה היה יכול להיות כנ''ל דוד המלך ודוממתי וכו'.

  הבן של שלמה המלך ירבעם בן נבוט בן של אפרים, כל הסיפור וכו' לכן המלכות הלך מיהודה ועבר ליוסף, ולבסוף הוא הכניס עבודה זרה אצל היהודים, ובלבל את השבת ומועדים...

  והוא היה חוטא ומחטיא את הרבים, והיה גאון הדור, כל הסיפור ה' אמר חזור בך וכו' נטייל בגן עדן.

  בעל התניא מסביר בויגש, הרי ה' אמר מי הולך קודם? למה אחרי ששאל, הוא שינה את התכנית הטיול? בזה שהוא שאל הוא כאילו הרס את כל ההזדמנות, דהיינו קודם יש יוסף לפני יהודה, התהליך הזה חייב לעבור קודם יוסף ורק לאחר מכן ניתן להגיע לביטול, אין דומם לפני צומח, דהיינו קודם צומח רק אחרי זה ביטול הדעת והרצון, אם אעשה את זה לפני כן זה יהיה הרס טוטאלי.....התעללות, אך הוא רצה להישאר במצב של יוסף ולא לעבור לביטול של יהודה.

  הכוח של דומם שזה מקיף הרחוק, אבל אם זה תירוץ למות, אזיי זה בעיה. רק במצב שהדומם מביא אותי להתעוררות, לאחדות ליצירה, לכוח אין סופי, לאהבה, להרחבת הגבולות ברמה של אין סוף אזיי אנחנו מתקדמים לאן שהוא...

  וכמובן כשמחנך אומר לך תתבטל לפני שאתה מציאות אמיתי ובריא זה סימן של התעללות מסוכנת.

  כנ''ל מציאות זה הכנה לביטול, ירבעם הוא עמוק מאוד, הוא יכל לקבל אור אין סוף, אבל רצה להבין האם זה ישות או ביטול, ה' אמר קודם זה מציאות, אתה ראשון אבל אחרי זה זה ביטול טוטאלי שזה דוד, וצריכים להיות מוכנים לזה, האנשים הכי גדולים יבטלו את עצמם וכו'.

  לפעמים מה שנראה כדומם, זה יהיה הנקודות הכי גבוהים בחיים שלך, וזה לא עניין של פסיכואנליזה, למעשה תגיע למקיף הרחוק. למרות שלפעמים אנשים צריכים ללכת לפסיכואנליזה להבין כל הטראומות שלהם, דומם מעלה מה שדברים לא יכולים לבטא או להרגיש, ירבעם לא היה מוכן לזה...

  כורש, שם עץ בבית המקדש וכו', כי היה שם עדיין ישות הוא לא היה מוכן לביטול אמיתי, למרות שאנו רוצים את זה אבל זה צריך להיות שקע בתוך הבנין, ה' רוצה אנשים אמיתיים, אך עבד לאין סופי, דוד המלך כל הכוח הגיע מעבדות, היש הוא חלק מהביטול, כורש רצה את הישות, ולכן חשב שאולי יצטרך לשרוף אותו, דומם נראה מת אך אף פעם לא מת. צומח יכול למות. ביטול לא יכול להתבטל אף פעם, מציאות יכול להתבטל.

  ברגע שהיה עץ זה אפשר להישרף, רק הדברים של דומם מחזיק לאין סוף, ביטול הדעת וביטול הרצון, כי זה לא מבוסס על אגו. לכן אני צריך להכניע את האני שלי, וירבעם לא היה מוכן לזה עדיין. משיח בן יוסף יהיה הכנה לדוד, וזה היה המשכן שלה ממוצע לבית המקדש וזה היה הכל אבנים, אותיות, שמונה עשרה....ודומם...יש דומם שאני לא מעוניין, ויש דומם שזה הכי חזק והכי הרבה כוח כי זה דומם שמגיע אחרי מציאות, כי יש שם עמקות ומשמעות אין סופי...

  והדומם האולטימטיבי, זה כשאני לא מודע ולא נוכח, כמו ויהיה מנגן כמנגן, וזה מגיע לעצם של העצם.....

  והנה לכם מסע מדהים באין סוף ב''ה !!!

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • RA

  Reb Aharon -5 years ago

  typo

  “We are related to monkeys” philosophy – delegitimizes the dignity of humanity

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • RA

  Reb Aharon -5 years ago

  Faking It

  Several weeks ago in the shir we were discussing "faking it" and how it can be that one would "fake" when what we are looking for and seeking is truth?   Faking doesn't seem to be truth.  

  I saw in R Biderman's  Parsha Kedoshim "The parsha begins 'kedoshim t'hi'yu' 'you shall be holy'.  How does one make himself holy?  The Chasam Sofer taught that one should pretend he is holy.  Ask yourself, "How would a true yirei shamayim act in this situation?" and then act that way.  It may not be the real you, you are only acting like a tzaddik, but by acting as a tzaddik you become one.     this is hinted at in the pasuk Vayikra 11:49 "V'hiskadsh'sam v'hayisam kedoshim"  - pretend you are holy and you will indeed become so.  

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • RA

  Reb Aharon -5 years ago

  Shir summary

  Thursday May 30, 19

  (builds on previous shir)

  Mishkan  “Ohel”– parshas Teruma - temporary, moveable, can take apart and put back together fairly easily,

  Roof - animal hides – chayos - beautiful, colorful gorgeous tapestries

  Walls – cedar wood (zomeach) covered w/gold – more expensive than stone  -

  Floor – dirt – domeim

  All parts hidden – see Sota Perek 1

  Hierarchy of creation – our job is to refine it -  it can be constructive or

  destructive – each level serves the higher level –

  The mishkan follows its order

   m’dabar  chaiyos          zomeach         domeim

   its builders were people    Cohenim fulfilled the purpose

   top – animal hides    walls - zomeach         floor  - earth

   A person’s life also goes acc’g to creation ns’s hierarchy

   Avos D’Reb Nosson:  each person is a miniature universe.  All in the world

  is in me, and all in me is in the world.

  “string” (sic) theory /

  Mishkan Shilo – “menucha” –  a “bais” - like the mishkan but walls made of stone

  Intermediary -  between the mishkan & the Bais haMikdash

  - Must have parts of both like a mediator, see both sides and give value to each side, like (marriage) counseling, transcends both    “m’mutzah” – “a bridge”

  More permanent, less portable, greater than the mishkan (called “menucha”) even tho its stone walls were less expensive than gold covered cedar wood of the mishkan

  Roof – same tapestries as the mishkan – made of chayos

  In Yosef’s territory, near Schem

  Kesser – between infinity and the structure     between atik & arich  

  Bais HaMikdash – Heichal – all made of stone, floor, walls, even the roof

  Why is domeim on the top?

  At the root it is the hi’est

  Koresh/Cyrus – Dayahvash – Esther’s son – built second Temple, wanted wood on

  the outside of the roof – “If the Jews rebel, it will be easier to burn down

  the Temple” – made stone roof w/wood protruding out, acc’g to Rambam a lav d’roisa ( a prohibition from the Torah)  – he made a tragic error – was considered a friend of the Jews but planned for their destruction

  He wanted yeishish to remain (ie the wood), not ready for domeim (bitul)

  Deprived the Temple of its eternity as bitul can’t be nullified

  To create eternal relationships one needs domeim – not going according to mood

  opinion – bitul – a silence that transcends noise as in Shemonei Esrei &

  Krias Shema to an extent – aligns w/ultimate truth – surrender the “I”

  Baal Shem Tov:  all one sees or hears can be a lesson in avodas HaShem

  Two basic models to understand human behavior debated in psychology:

  Analytical – “clean out the pipes” -

  Behavioral – focus on action, seems external ie a smile, seems like domeim

   yet what looks like domeim touches deep consciousness – makif l’makif – has power to affect deepest finite parameters of consciousness  

  Yosef – growth - 1st king – 1st moshiach “ben Yosef” – Shilo had to go first

  Yehuda – submission - 2nd king – 2nd moshiach “ben Dovid” – domeim

  Domeim – bitul – silent communication – “I know/want nothing”

  Yet can’t start this way

  Surrender must come from a great place/source of power and truth

  Get to makif harachok

  Sanh 103:  Yeravam ben Navat – fr Yosef – story about whether he should  keep same taxes or raise or lower when he became king – he raised them

  Torah Ohr V”Yigash discusses

  Global warming – even tho it’s politicized is still a critical issue

  “We are related to monkeys” philosophy – delegitimizes the dignity of man.

  Reply to this comment.Flag this comment.

  • C

   chaya -5 years ago

   Thank you , very good synopsis.

   Reply to this comment.Flag this comment.

Likkutei Torah Mizmor Shir Chanukas Habayis #15

Rabbi YY Jacobson

 • May 30, 2019
 • |
 • 25 Iyyar 5779
 • |
 • 1225 views

Dedicated by Peter Triestman, in memory of Gedalya ben Yehudah a"h.

Classes in this Series

Please help us continue our work
Sign up to receive latest content by Rabbi YY

Join our WhatsApp Community

Join our WhatsApp Community

Ways to get content by Rabbi YY Jacobson
Connect now
Picture of the authorPicture of the author